• BESTStudentGRANT

  Hanna Komorowska, wśród laureatów IV edycji konkursu BESTStudentGRANT

 • Organizacja kształcenia na WNoS

  w roku akademickim 2020/2021

 • Wydział Nauk o Sztuce

  Wydział Nauk o Sztuce beneficjentem unijnego Programu Inteligentny Rozwój

 • Wydanie „Dzienników" Atanazego Raczyńskiego

  z wyróżnieniem Konkursie na Najlepszą Książkę Historyczną KLIO 2020 w kategorii edytorskiej

O Wydziale

Wydział Nauk o Sztuce UAM w Poznaniu powstał w 2019 r. w wyniku reorganizacji uczelni.W jego skład wchodzą Instytuty: Historii Sztuki i Muzykologii. Obecnie Wydział prowadzi m.in. studia I i II stopnia: historii sztuki i muzykologii
 • 2kierunki
 • 301studentów
 • 57pracowników i doktorantów