Szkolenie biblioteczne

KONTAKT Z OPIEKUNAMI SZKOLEŃ

HISTORIA SZTUKI – mgr Marek Sulik marsul2@amu.edu.pl

MUZYKOLOGIA – mgr Hanna Nizińska nizina@amu.edu.pl