Szkolenie biblioteczne

Odbyły się już wszystkie trzy etapy Szkolenia bibliotecznego. Uczestnictwo w nich, a w przypadku studentów Archeologii również wykonanie zadanego ćwiczenia, są podstawą do otrzymania zaliczenia, więc osoby, które wypełniły wszystkie warunki powinny już mieć je wpisane w USOS-ie.

W przypadku braku zaliczenia w USOS-ie należy przede wszystkim sprawdzić poprawność podpięcia przedmiotu, następnie skontaktować się mailowo z poniżej wymienionym opiekunem danego kierunku/danej specjalności w celu wyjaśnienia wątpliwości. Osoby, które z różnych przyczyn nie zaliczyły I, II lub III etapu Szkoleń powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwego prowadzącego. Ewentualne uzupełnienia brakujących zaliczeń będą mogły się odbyć dopiero po uzyskaniu tych informacji

KONTAKT Z OPIEKUNAMI SZKOLEŃ

HISTORIA SZTUKI – mgr Marek Sulik marsul2@amu.edu.pl

MUZYKOLOGIA – mgr Hanna Nizińska nizina@amu.edu.pl