Władze wydziału

Dziekan
prof. UAM dr hab. Michał Mencfel

pokój 417
dyżury w Collegium Novum al. Niepodległości 4
wtorek, godz. 9.00-11.00
piątek, godz. 11.00-13.00

Telefon kontaktowy: 61 829 37 28
Email: mmencfel@amu.edu.pl

Prodziekan ds. naukowych
prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska

pokój 2.66

Dyżury Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
poniedziałek, godz. 13.00-14.00
piątek, godz. 12.00-13.00

Dyżur dziekański: wtorek, godz. 15.00-16.00

Telefon kontaktowy: 61 829 14 01

E-mail: jhj@amu.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich
dr Tomasz Ratajczak

pokój 417
dyżury w Collegium Novum al. Niepodległości 4
środa, 12.00-13.00;
piątek, 10.30-11.30

dyżur dziekański w Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
wtorek, 13.00-15.00

Telefon kontaktowy: 61 829 37 28
E-mail: tomrat@amu.edu.pl