Biuro Obsługi Wydziału

Maryna Płuchator

Kierownik Biura Obsługi Wydziału

obsługa administracyjna RADY DZIEKAŃSKIEJ
koordynacja prac administracyjnych prowadzonych przez BOW
obsługa systemu USKP
obsługa systemu AX
sporządzanie list obecności i kontrolowanie nieobecności pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
ewidencja zaświadczeń lekarskich
ewidencja szkoleń BHP
obsługa danych administrowanych w systemie POLON
sprawozdawczość: - tworzenie sprawozdań dla Rektora i władz Dziekańskich -tworzenie sprawozdawczości dla  urzedów zewnętrznych
koordynacja spraw związanych z zatrudnieniem na WnoS
kontrola i gromadzenie zawartości upublicznianych na stronie WNoS


Iwona Dębska

 • debskaiw@amu.edu.pl
 • wnos@amu.edu.pl
 • 61 829 1400
 • Al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań
  pokój 2.67
  Pokaż na mapie

 • Dyżury
  • Pon. godz. 9:00-14:00 (Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 - p. 2.67)
  • Wt. godz. 9:00-14:00 (Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 - p. 2.67)
  • Śr. godz. 9:00-14:00 (Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 - p. 2.67)
  • Czw. godz. 9:00-14:00 (Al. Niepodległości 4 - p. 316A)
  • Pt. godz. 9:00-14:00 (Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 - p. 2.67)

obsługa administracyjna RADY NAUKOWEJ DYSYCYPLINY
udział w zebraniach IM
obsługa administracyjna procedur awansowych (doktoraty, habilitacje, profesury)
obsługa administracyjna związana z parametryzacją
obsługa spraw dydaktycznych dla IM
kontrola i gromadzenie zawartości upublicznianych na stronie WNoS
obsługa poczty elektronicznej IM
obsługa korespondencji IM (wpisywanie korespondencji, wysyłka)
Erasmus: współpraca z koordynatorem Erasmusa WNOS , koordynacja i współpraca z BOS dot. organizacji wyjazdów studenckich


Katarzyna Marciniak-Mańka

Katarzyna Marciniak

obsługa administracyjna RADY PROGRAMOWEJ
udział w zebraniach IHS
obsługa procesu zakupów
obsługa administracyjna spraw dydaktycznych IHS
tworzenie planów dydaktycznych dla IHS
prowadzenie rejestru faktur
kontrola i  gromadzenie zawartości upublicznianych na stronie WNOS
obsługa poczty elektronicznej IHS
obsługa korespondencji IHS (wpisywanie korespondencji, wysyłka)


Anna Waliszewska

Foto

zamieszczanie treści na stronach internetowych IM i IHS
pomoc administracyjna przy grantach (gromadzenie kopii dokumentów na Wydziale, pomoc przy prawidłowym obiegu dokumentów)
obsługa administracyjna wyjazdów naukowych pracowników i wyjazdów studentów
obsługa spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi
tworzenie umów,  prowadzenie ich rejestru
ewidencja urlopów pracowników naukowych
kontrola i  gromadzenie zawartości upublicznianych na stronie WNoS
obsługa poczty elektronicznej WNoS