DrEwa Schreiber

Ewa Schreiber
Instytut Muzykologii

Biografia

Doktor muzykologii i absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2005 uzyskała dyplomy magisterskie z muzykologii (Kategoria ironii w muzyce, promotor: prof. UAM dr hab. Daniel Golianek) oraz filozofii (Muzyka i jej związki z metaforycznym myśleniem, promotorka: Prof. dr hab. Anna Jamroziakowa). W roku 2011 obroniła pracę doktorską z zakresu muzykologii zatytułowanąWyobraźnia metaforyczna i jej przejawy w myśli o muzyce i twórczości kompozytorskiej. Koncepcje Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya.

Jest autorką książkiMuzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya(Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012), za którą otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Kultury oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Wraz z Karoliną Golinowską opublikowała monografięPrzeobrażenia pamięci, przeobrażenia kanonu. Historie muzyki w kręgu współczesnych dyskursów(Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019).W roku 2020 objęła funkcję redaktor naczelnej czasopisma „Res Facta Nova”.Jako Wiceprezes Fundacji MEAKULTURA realizowała liczne projekty związane z popularyzacją muzyki. Interesuje się estetyką (zwłaszcza zastosowaniem pojęć metafory i ironii w odniesieniu do muzyki), socjologią muzyki oraz autorefleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk muzyczny specjalizuje się w twórczości polskich kompozytorów młodego pokolenia.

Publikacje

Monografie (2)

Przeobrażenia pamięci, przeobrażenia kanonu. Historie muzyki w kręgu współczesnych dyskursów, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019 (współautorka: Karolina Golinowska).

Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.

Redakcje (18)

„Res Facta Nova” 21 (30) 2020, red. Ewa Schreiber, Sławomir Wieczorek.

„Interdisciplinary Studies in Musicology” 20 2020, red.Marcin Bogucki, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska.

„Res Facta Nova” 20 (29) 2019, red. Ewa Schreiber, Sławomir Wieczorek.

„Interdisciplinary Studies in Musicology” 19 2019, red.Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska.

„Interdisciplinary Studies in Musicology” 18 2018, red.Ewa Schreiber, Małgorzata Szyszkowska.

„Res Facta Nova” 19 (28) 2018, red. Julia Kaleńska-Rodzaj, Ewa Schreiber.

„Res Facta Nova” 18 (27) 2017, red. Marcin Gmys, Anna Lubońska, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska.

„Interdisciplinary Studies in Musicology” 16 2016, red. Weronika Nowak, Ewa Schreiber.

„Res Facta Nova” 16 (25) 2015, red. Marcin Gmys, Hanna Winiszewska, Ewa Schreiber.

„Res Facta Nova” 15 (24) 2014, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber.

„Interdisciplinary Studies in Musicology” 14 (2014), Theme Issue: Musical Semiotics Revisited., red. Maciej Jabłoński, Jakub Kasperski, Piotr Podlipniak, Ewa Schreiber

„Res Facta Nova” 14 (23) 2013, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber.

„Res Facta Nova” 13 (22) 2012, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber.

Jan Topolski,Widma i czasy. Muzyka Gérarda Griseya, red. Ewa Schreiber, Warszawa 2012.

III Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Materiały pokonferencyjne, red. Marcin Bogucki, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska, Poznań 2012.

„Res Facta Nova” 12 (21) 2011, red. Alicja Jarzębska, Irena Poniatowska, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Ewa Schreiber.

„Res Facta Nova” 11 (20) 2010, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Maciej Jabłoński. [Redakcja bloku: Kompozytorzy/Sylwetka: Gérard Grisey, s. 151-236.]

„Muzykalia”, Zeszyt francuski 1 2008, red.Michał Bristiger, Ewa Schreiber.

artykuły w czasopismach naukowych (13)

Tote aber leben länger.The Second Viennese School and its place in the reflections of selected composers from the second half of the twentieth century (Lutosławski, Ligeti, Lachenmann, Harvey), „Muzikologija” t. 28 2020, s. 173-204.

The structure of thought. On the writings of György Ligeti,“Trio” 2019 nr 1-2, s. 18-43.

In the Face of the Other: Contemporary Composers' Reflections on the (Ideal) Listener, „International Review of the Aesthetics and Sociology of Music” 48 2017 nr 2, s. 225-244.

It is my world, to which you are invited…”. Composers’ self-reflection in the programme books of the Warsaw Autumn (1999–2016), „Musicology Today” 14 2017 nr 1, s. 38-53.

Genius in society. The case of Mozart and Beethoven, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 15 2015, s. 101-123.

Elementy spektralne w twórczości młodych polskich kompozytorów. Idee i techniki„Muzyka” 2013 nr 3, s. 155-175.

Two faces of surconventionalism. On the work of Paweł Szymański and Paweł Mykietyn, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, Special Issue 2013, s. 293-313.

Muzyka wobec doświadczeń przestrzeni i ruchu. Między metaforą pojęciową a percepcją, „Sztuka i filozofia” 40 2012, s. 103-117

Filozofia słuchania. Pierre Schaeffer i koncepcja przedmiotu dźwiękowego, w: Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Machtyl (red.),Fenomen Muzyki, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 8 2012, s. 97-112.

Opis przedmiotów dźwiękowych Pierre'a Schaeffera. Od metafory do kompozycji, "Kultura współczesna" 1 (72) 2012, s. 31-41

Metafora jako figura muzyczna. Przegląd stanowisk, „Res Facta Nova” 12 (21) 2011, s. 97-109.

Metafora i siła wyobraźni. Z problemów estetyki muzyki, „Res Facta Nova” 10 (19) 2008, s. 257-267.

On Analytical Listening in the Context of Metaphoric Imagination, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 7 2008, s. 79-85.

rozdziały w monografiach (16)

Idea autonomii i tożsamość modernistycznego kompozytora. Wokół autorefleksji Witolda Lutosławskiego i Györgya Ligetiego,w:Dzieło muzyczne wobec przeszłości i współczesności, red. Anna Nowak, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2020, s. 85-117.

To hear anew… Contemporary composers and the repertoire of the Viennese classics, [w:]Gegliederte Zeit, red.Marcus Aydintan, Florian Edler, Roger Graybill, Laura Krämer, Verlag Olms, Hildesheim-Zürich-New York 2020, s. 79-91.

Dziecięce wspomnienia i konstrukcje muzyczne. Wątki autobiograficzne w notach do kompozycji Györgya Ligetiego, [w:]Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej,Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska (red), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2019, s. 227-239.

Childhood Memories and Musical Constructions. Autobiographical Threads in György Ligeti’s Notes on His Works, w:Musical analysis. History – theory – praxis, vol.5, red. Anna Granat-Janki, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2019, str. 169-181.

W stronę komputerowej transformacji metafory gestów na dźwięk i muzykę, w: Stefan Brachmański Stefan, Andrzej Miśkiewicz, Przemysła Plaskota (red.), Aspekty komputerowej inżynierii dźwięku. Od metafory do standaryzacji, Polska Sekcja Audio Engineering Society, Wrocław 2017, str. 79-86 (współautorzy: Bipin Indurkhya, Ewa Łukasik)

Skelett der Zeit. Körper des Klanges. Die organische Metapher in Schriften und Werk von Gérard Grisey, w: Michael Kunkel (red.),Les espaces sonores. Klanganalysen, Stimmungen, spektrale Musiken, PFAU, Saarbrücken 2016, s. 78-96.

Mam w sobie wiele osobowości”. Kompozytor i inspiracja w pismach Jonathana Harveya, w: Marcin Trzęsiok (red.),W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne, Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2016, s. 133-150.

Metaphor and the concept of sound in contemporary music, w: Elisabetta Gola, Francesca Ervas (red.),Metaphor and Communication, John Benjamins Publishing, Amsterdam 2016, s. 265-284.

Dźwięk i jego obrazy. Wsłuchując się w pejzaż dźwiękowy, w: Hanna Gawrońska, Grzegorz Leszczyński (red.),Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2014, s. 117-131.

Silence Filled with Sound”: Spatial and Visual Metaphors in Raymond Murray Schafer's Idea of Soundscape, w: András Benedek, Kristóf Nyíri (red.),The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014, s. 131-141

The Value of a Living Sound. The Axiological Component of Gérard Grisey’s Organic Metaphor, w: Teresa Malecka, Małgorzata Pawłowska (red.),Music: Function And Value. Proceedings from the 11th International Congress On Musical Signification. Kraków, Poland, October 2, 2010, Akademia Muzyczna w Krakowie i Musica Iagellonica, Kraków 2013, t. 1, s. 475-486.

Twórczość György Ligetiego wobec estetyki muzyki spektralnej, w: Ewa Kowalska-Zając, Marta Szoka (red.),Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2012, s. 75-94.

Metaphors of Sound. Cognitive Aspects in the Theories of Pierre Schaeffer, R. Murray Schafer and Gérard Grisey,  w: Christian Utz (red.),Music Theory and Interdisciplinarity. 8th Congress of the Gesellschaft für Musiktheorie Graz 2008(„musik.theorien der gegenwart” 4), PFAU, Saarbrücken 2010, s. 467-479.

Muzyka z obrazem w tle. Elementy malarskie w myśli i twórczości współczesnych kompozytorów francuskich, w: A. Jezierska, D. Maciejewska (red.),Ars in artibus. Recepcja sztuk plastycznych w literaturze, muzyce i filmie,Studenckie Koło Naukowe Instytutu HistoriiSztukiUniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 211-221.

Oglądanie muzyki. O roli metafor wizualnych w myśli o muzyce, w: Wiesława Limont, Bernadetta Didkowska (red.),Edukacja artystyczna a metafora, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 185-191.

Muzyczne świadectwa czasów Zagłady, w: Daniel Kalinowski (red.),Po żydowsku...Tradycje judaistyczne w kulturze i literaturze, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2005, s. 157-166.

recenzje (artykuły recenzyjne) (4)

Ślady muzykujących ciał, Glissando” 33 2018, s. 17-19.

Chwila muzycznie szczęśliwa”. Michał Bristiger o muzyce i krytyce, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, Nr 16-17, 5 sierpnia 2012.

Odkrywanie Griseya, „Ruch Muzyczny”, rok LIII, Nr 1, 11 stycznia 2009, s. 33.

Metafora w badaniach muzykologicznych. Wokół Klang-Struktur-Metapher, „Res Facta Nova” 8 (17) 2005, s. 119-124.

przekłady (11):

-z języka angielskiego (9)

Karol Berger,Muzykologia według Don Giovanniego albo: czy mamy stać się drastyczni?, „Res Facta Nova” 18 (27) 2017.

Beryl Foster,„Słodycz i sól” - pieśni Griega, w: Wojciech Stępień (red.),Edward Grieg i jego czasy, Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2016.

Einar Røttingen,Ballada op. 24 Griega. Refleksje pianisty na temat aspektów interpretacji oraz elementów strukturalnych, tematycznych i harmonicznych, w: Wojciech Stępień (red.),Edward Grieg i jego czasy, Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2016.

Robert S. Hatten, Ann K. Gebuhr,„Powiało na mnie morze snów”  Pieśni zadumy i nostalgii, „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje” 7 2015.

Catherine Nolan,Teoria muzyki i matematyka, „Scontri” 2 2015.

Martha Brech,Nowa technologia – nowe gatunki artystyczne, w: Paweł Krzaczkowski, Sławomir Wieczorek (red.),Orfeo ed Elettrice, Uniwersytet Wrocławski: Koło Naukowe Kulturoznawców APORIE, Wrocław 2008.

John Schaefer,Rozszerzanie możliwości głosu, „Glissando” 9  2006.  Claudy Malherbe,

Ian Pace,Panorama twórczości Michaela Finnissy'ego, „Glissando”  7 2005.
Widzenie koloru światła, słyszenie barwy dźwięku, „Glissando” 6  2005.

-z języka francuskiego (2)

Gérard Grisey,Autoportret z l’Itinéraire w tle, „Scontri" 4 2017 (współautorem przekładu: Jan Topolski).

Hugues Dufourt,Muzyka spektralna, w: Jan Topolski,Widma i czasy. Muzyka Gérarda Griseya, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 13-17.

publikacje popularnonaukowe (67):

Warszawska Jesień z bliska i z daleka, „Ruch Muzyczny” 2020 nr 21, 22 października 2020

Drugi dom. Dominik Połoński i muzyka współczesna MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://meakultura.pl/publikacje/drugi-dom-dominik-polonski-i-muzyka-wspolczesna-2142

100 na 100. Muzyczne dekady wolności: 1988-1997, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2018.

Teza o istnieniu cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów jest trafna". Wywiad z Andrzejem Mądro(współautorka wywiadu: Marlena Wieczorek)

MEAKULTURA ISSN 2299-1255

http://www.meakultura.pl/wywiady/teza-o-istnieniu-cyfrowych-tubylcow-i-cyfrowych-imigrantow-jest-trafna-wywiad-z-andrzejem-madro-2109

Jedyną drogą do doskonalenia krytyki jest otwarta dyskusja i spory samych krytyków”. Wywiad z Kacprem Miklaszewskim MEAKULTURA ISSN 2299-1255

http://www.meakultura.pl/wywiady/jedyna-droga-do-doskonalenia-krytyki-jest-otwarta-dyskusja-i-spory-samych-krytykow-wywiad-z-kacprem-miklaszewskim-2108

Rezonans filmu, muzyki i refleksji. Rozmowa z Michałem Merczyńskim

MEAKULTURA ISSN 2299-1255

http://www.meakultura.pl/wywiady/rezonans-filmu-muzyki-i-refleksji-rozmowa-z-michalem-merczynskim-dyrektorem-festiwalu-nostalgia-2083

Recenzja koncertu zespołu Flute o'clock podczas 47. „Poznańskiej Wiosny Muzycznej” w ramach zbiorowej recenzji w MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/recenzje/wokol-47-poznanskiej-wiosny-muzycznej-wieloglos-1993

Żeby grać muzykę współczesną, trzeba mieć bardzo dobry warsztat klasyczny”. Wywiad z Barbarą Borowicz(współautorka wywiadu: Magdalena Nowicka-Ciecierska) MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/wywiady/zeby-grac-muzyke-wspolczesna-trzeba-miec-bardzo-dobry-warsztat-klasyczny-wywiad-z-barbara-borowicz-1986

Przerwany koncert, niepreparowany fortepian. MEAKULTURA ISSN 2299-1255

http://meakultura.pl/aktualnosci/przerwany-koncert-niepreparowany-fortepian-1767 (współautorka: Marlena Wieczorek)

Na świecie jest za dużo przeciętnych kompozycji. Pozostaną tylko te najlepsze”. Wywiad z Krzysztofem Pendereckim. MEAKULTURA ISSN 2299-1255

http://meakultura.pl/wywiady/na-swiecie-jest-za-duzo-przecietnych-kompozycji-pozostana-tylko-te-najlepsze-wywiad-z-krzysztofem-pendereckim-1759 (współautorka wywiadu: Maria Majewska).

Różnorodność jest bogactwem, z którego staram się czerpać”. Wywiad z Jackiem Przybyłowiczem. MEAKULTURA ISSN 2299-1255

http://meakultura.pl/wywiady/roznorodnosc-jest-bogactwem-z-ktorego-staram-sie-czerpac-wywiad-z-jackiem-przybylowiczem-1718 (współautorka wywiadu: Anna Kruszyńska).

Muzykologia, w:Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Kraków-Warszawa 2016, s. 125.

Słuchacz, w:Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Kraków-Warszawa 2016, s. 127-128.

Czy są wśród nas „nieumiejący śpiewać”? Wywiad z Agnieszką Franków-Żelazny.  MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/wywiady/czy-sa-wsrod-nas-nieumiejacy-spiewac-wywiad-z-agnieszka-frankow-zelazny-1010

Co w instrumencie piszczy?”. Wywiad z Beniaminem Voglem. MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/wywiady/co-w-instrumencie-piszczy-wywiad-z-beniaminem-voglem-951 (współautorka wywiadu: Karolina Kaźmierczak)

Prawykon 1/2014: Slejpnir Dobromiły Jaskot, „Glissando” 23 2014 (współautorzy: Daniel Brożek, Agnieszka Grzybowska, Dominika Micał, Ewa Schreiber, Marcin Trzęsiok, moderator: Jan Topolski).

W poszukiwaniu duszy instrumentu, w:29. Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova. Mozaika dźwiękowej teraźniejszości, Wrocław 2014.

Spotkanie z innym otwiera nieskończoność”. III Symfonia Wojciecha Ziemowita Zycha,MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/recenzje/spotkanie-z-innym-otwiera-nieskonczonosc-iii-symfonia-wojciecha-ziemowita-zycha-731

Meyer w tradycji, „Ruch Muzyczny” 12(22) grudzień 2013.

Krawędzie, zbliżenia, monady, „Ruch Muzyczny” 11(21) listopad 2013.

Trurl w operze, „Ruch Muzyczny”, rok LVII, nr 14, 7 lipca 2013.

Wołek, „Ruch Muzyczny”, rok LVII, nr 19, 15 września 2013.

Nemescu, „Ruch Muzyczny”, rok LVII, nr 8, 14 kwietnia 2013.

Brand-New Music”, czyli muzyka słuchana po raz pierwszy, „Ruch Muzyczny”, rok LVII, nr 2, 20 stycznia 2013.

Gurdżijew na instrumentach dawnych i nowych. Festiwal „Nostalgia” w Poznaniu, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 25, 9 grudnia 2012 (współautorka: Maria Majewska).

Nie przenoście nam stolicy do Wrocławia! „Musica Polonica Nova” Wrocław 20-28 kwietnia 2012, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 12, 10 czerwca 2012 (współautor: Krzysztof B. Marciniak).

Kulenty. Music 4, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 10, 13 maja 2012.

Rok Świra?, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 5, 4 marca 2012.

Metafora światła i cienia w muzyce Gérarda Griseya, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 3, 5 lutego 2012.

Estonia z Bachem w tle, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 2, 22 stycznia 2012.

John Adams.Muzyczny pejzaż Ameryki, w: Daniel Cichy (red.), 9.Festiwal Sacrum Profanum, Kraków 2011, s. 34-38.

Wojciech Kilar Katowicom, „Ruch Muzyczny”, rok LV, nr 26, 15 grudnia 2011.

Laboratorium jeleniogórskie, „Ruch Muzyczny”, rok LV, nr 25, 11 grudnia 2011.

Muzyka kontra rzeczywistość. Dylematy ‘Warszawskiej Jesieni’, „Ruch Muzyczny”, rok LV, nr 23, 13 listopada 2011.

Kilar Koncert fortepianowy, Preludium chorałowe na orkiestrę smyczkową, Orawa, Ruch Muzyczny, rok LV, nr 22, 30 października 2011.

Kwartludium, „Ruch Muzyczny”, rok LV, nr 18, 4 września 2011.

Smaki elektroniki, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 13, 26 czerwca 2011.

Złoto, srebro, czekolada, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 10, 15 maja 2011.

Weekend prawykonań, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 9, 1 maja 2011.

Kupczak, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 9, 1 maja 2011.

Szekspir przeobrażony, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 7, 3 kwietnia 2011.

Symfonia o nieobecnych, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 5, 6 marca 2011.

Sikora. South Shore, „Ruch Muzyczny”, rok LV, Nr 2, 23 stycznia 2011.

Rolf Wallin. Ciekawość badacza, w: Filip Berkowicz, Daniel Cichy (red.),Sacrum-Profanum (Muzyka Północy), Kraków 2010, s. 63-67.

Wokół Bacha, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 25, 12 grudnia 2010.

Tansman, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 23, 14 listopada 2010.

Dawne klawiatury, nowi wirtuozi, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 23, 14 listopada 2010.

Romance. Francuska muzyka na obój i fortepian, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 21, 17 października 2010.

Poems, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 19, 19 września 2010.

Wielkie muzykowanie, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 17/18, 5 września 2010.

Czterdzieste urodziny, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 10, 16 maja 2010.

Sytuacja współczesnej polskiej krytyki muzycznej – Dyskusja panelowa, w: Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Barbara Literska, Jolanta Guzy-Pasiak (red.),Krytyka muzyczna. Teoria. Historia. Współczesność, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 229-231.

Nostalgia po raz drugi, „Ruch Muzyczny”, rok LIII Nr 24, 29 listopada 2009.

Polskie sonaty na wiolonczelę i fortepian, „Ruch Muzyczny”, rok LIII  Nr 16/17, 23 sierpnia 2009.

Varese, „Ruch Muzyczny”, rok LIII  Nr  12, 14 czerwca 2009.

an_ARCHE po drugiej stronie lustra, „Ruch Muzyczny”, rok LIII Nr 4, 22 lutego 2009.

Styryjska Jesień w pięciu odsłonach, „Ruch Muzyczny”, rok LIII Nr 2, 25 stycznia 2009.

Niemy śpiew Mykietyna, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 24, 23 listopada 2008.

Esztényi. The Garden's Gates, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 20, 28 września 2008.

Ratusińska. Chamber Music, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 19, 14 września 2008.

Muzyka w obrazach, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 12, 8 czerwca 2008.

Wiosna i Przedwiośnie w Poznaniu, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 11, 25 maja 2008.

Wyprawa z Magali, „Ruch Muzyczny”,rok LII, Nr 6, 16 marca 2008.

Paryż na koniec roku. Od Bacha do Bouleza, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 3, 3 lutego 2008.

Pamięć, która przetrwała. Nostalgia Festiwal 2007, „Ruch Muzyczny”, rok LI, Nr 24, 25 listopada 2007.

Pokolenie? Dyskusja, „Glissando”  3  2005 (współautorzy: Daniel Cichy, Michał Mendyk, Jan Topolski).

Co robi muzykolog?. Głos po lekturze przemówienia Reinholda Brinkmanna,  „De Musica” VII 2004.