Samorząd Doktorancki WNoS

Przewodnicząca:
Paulina Łuczak, historia sztuki. kontakt: paulina.f.luczak@gmail.com

Wice-przewodnicząca:
Klaudia Popielska, muzykologia. kontakt: klaudia.popielska94@gmail.com

Delegatka do Sejmiku:
Malwina Malinowska, historia sztuki. kontakt: malinowskamal92@gmail.com