Doktoranci

Studia doktoranckie

W tym miejscu znajdziesz plan zajęć na studiach III stopnia, informacje na temat samorządu doktorantów, a także niezbędne dokumenty do ubiegania się o stypendia naukowePonadto zamieszczamy tu ukończone na naszym Wydziale przewody doktorskie.

prof. UAM dr hab.Krzysztof Kaczmarek

Krzysztof Kaczmarek
Kierownik studiów doktoranckich

MgrAgnieszka Piasecka

Foto
Studia doktoranckie